Author - Patrik

Deti

Vývoj reči u detí

Reč a jej vývoj patrí medzi základné vývojové medzníky v živote každého ľudského...