Tag - neprekvapila ich cena a nestala sa tak údržba auta pre vás príliš finančne nákladnou. Pri kúpe auta a obzvlášť rodinného