Bývanie

Nemáte kanalizačnú prípojku? Investujte dobrej žumpy

Aj keď v 21. storočí by už každý čakal prípojku na kanalizáciu, vo viacerých slovenských regiónoch si musia obyvatelia riešiť vývoz odpadových vôd z vlastných žúmp.

Veľkosť žumpy býva vždy prispôsobovaná množstvu osôb, ktoré žijú v domácnosti. Ak ale nemáte kanalizačnú prípojku, mali by ste investovať do dobrej žumpy.

Dvojkomorová žumpa ako ideálne riešenie 

Azda najprijateľnejším riešením sú dvojkomorové žumpy. Sú to žumpy, ktoré sa skladajú z dvoch častí, v ktorých sa prečisťujú odpadové vody a von vychádza prečistená voda zbavená veľkej časti kalu. Ochrana životného prostredia je v tomto obzvlášť v zlom období potrebná, preto ak nemáte kanalizačnú prípojku, vyberte si práve dvojkomorové žumpy. Ak hľadáte najlacnejšie žumpy, môže sa stať, že medzi nimi nájdete aj dvojkomorové žumpy, známejšie ako septiky.

Dvojkomorové žumpy si predstavte takto – na dne prvej komory sa usádza kal a na vrchu nájdete tekutú zložku odpadovej vody. V druhej komore, konkrétne na dne, nájdete jemnejšie čiastočky a na vrchu nájdete odpadovú vodu zbavenú veľkej časti kalu.

Dobrá žumpa je riešením na absenciu kanalizačnej prípojky.

Dovoz a jama 

Ak nemáte kanalizačnú prípojku, vopred si vyberajte takú firmu, ktorá vám poskytne kvalitnú betónovú žumpu, či už sa bude jednať o jednokomorovú, alebo vyššie spomínanú dvojkomorovú. Pri výbere firmy zohráva dôležitú úlohu aj vzdialenosť od miesta domova. Ak bývate v Trenčíne, alebo v jeho okolí, objednávajte dobré žumpy z Trenčína. Dovoz vás nevyjde tak draho, ako keby ste objednávali žumpy trebárs z Banskej Bystrice.

Zároveň si zistite, či je potrebné vykopať jamu. Mnohé firmy od zákazníkov vyžadujú prípravu jamy, do ktorej im následne vložia novú žumpu, ktorú si objednali. Pre vás to bude praktickejšie, keď si jamu podľa dohodnutých rozmerov nachystáte. Domov vám len firma dovezie žumpu a zloží vám ju priamo do jamy.

 

Zdroj obrázka:

 

Autor: Yuri Snegur  / Shutterstock.com