Tag - je dôležitá aj bezpečnosť. Niežeby sme chceli „privolávať“ nehodu