Tag - že vám zaberie celý batožinový priestor a na iné veci neostane priestor. „Rozšíriť“ batožinový priestor je možné strešným boxom