Zdravie

Dnes máte možnosť poistiť sa pred negatívnymi finančnými dôsledkami rakovinových ochorení

Životné okolnosti a osud sú občas nevyspytateľné. Nikdy totiž neviete, či sa práve vy nestanete obeťou zákernej civilizačnej choroby, ktorou je rakovina. Toto ochorenie je spojené nielen s vážnym narušením celkového zdravotného stavu, výrazným rizikom komplikácií, ale aj s ohrozením sociálnej a finančnej situácie vás a vašej rodiny. Práve preto poisťovne do portfólia svojich produktov zaradili aj preventívne poistenie rakoviny s cieľom zníženia negatívnych dôsledkov ochorenia práve na finančnú stránku.

Rakovinové ochorenia vo väčšine prípadov znemožňujú pacientovi akokoľvek ďalej pracovať. Síce je PN, dávka nemusí byť dostačujúca na pokrytie bežných finančných nákladov a nákladov na liečbu. Poistenie rakoviny je určené práve na krytie znížených príjmov do rozpočtu a zvýšených výdavkov a rovnako aj na podporu samotnej liečby. Napríklad na regeneračné pobyty, alternatívne liečby či iné možnosti, ako si pomôcť prekonať dané ochorenie alebo sa zotaviť z náročnej liečby chemoterapiou či rádioterapiou.

Postupné poistné plnenie v priebehu ochorenia

Ak dôjde k poistnému plneniu po definitívnom potvrdení diagnózy, suma, na ktorú ste poistení, nebude vyplatená naraz, ale v cykloch. Tie korešpondujú so samotným priebehom ochorenia a jeho liečbou. Prvú a zároveň najväčšiu časť získa poistenec hneď na začiatku, teda po diagnostike. Ak je poistná suma 50 000 €, vyplatená je suma 20 000 €. Ak poistenec musí podstúpiť operáciu, po jej uskutočnení má nárok na ďalších 10 000 €. Zvyšné peniaze sú vyplácané po každom cykle rádioterapie alebo chemoterapie (2 500 €, maximálne 5 cyklov) a pri rekonvalescencii (2 500 € každý mesiac jeden štvrťrok).

Poistenie rakoviny ponúkané poisťovňou UNION môže zahŕňať rôzne poistné riziká. Konkrétny balíček je už len na vás, do akej miery chcete byť istení pred nepriazňou osudu. Poistiť sa dá aj pred vybranými nezhubnými ochoreniami. Váš konkrétny balíček si môžete vyskladať priamo na internetovej stránke poisťovne.