Voľný čas

Dom kultúry Ostrava

Ostrava je tretím najväčším mestom v ČR. Dá sa povedať, že táto informácia je pravdivá iba z polovice. Áno, je to tak, ale iba počtom obyvateľov. Čo sa týka rozlohy, je druhým najväčším mestom.

Patrila a naďalej patrí medzi významné mesto SR. Je cenným historickým klenotom Českej republiky. Nájdeme tu rozmanité architektonické pamiatky. Je významná aj tým, že leží blízko hranice s Poľskom. Preto sa tu veľmi významne prejavila aj poľská architektúra.

Pri vyslovení slova Ostrava sa väčšine ľudí zrejme vybaví predovšetkým ťažký priemysel. Pre Ostravu sú dodnes charakteristické vysoké pece, huty a ťažba čierneho uhlia. V čase svojej najväčšej slávy bola nazývaná „železným a oceľovým srdcom republiky“. Dnes sa tu síce už uhlie neťaží, ale stále fungujú Vítkovické železiarne a Nová huť. Aj naďalej sa v Ostrave odvíja veľmi pestrý kultúrny život.

Kultúrny život sprevádza mesto od jeho počiatku. Aj preto tu nájdeme stavby, ktoré vznikali v rôznych historických časových úsekoch českého národa. Už od doby Rakúska – Uhorska sa v Ostrave nachádza tri významné domy spojené s kultúrou. Jedná sa o Český dom, Nemecký dom a Poľský dom. Architektonicky možno budovy zaradiť do štýlu novorenesancia.

S príchodom industrializácie sa začína meniť aj tvár Ostravy. Ostrava sa stáva významným industriálnym mestom. V novej industriálnej Ostrave sa začína rodiť myšlienka na postavenie kultúrneho domu. V roku 1959 tak vzniká Dom kultúry Akord. Nachádza sa v mestskej časti Ostrava – Zábřeh.

Dom kultúry Akord stojí v Ostrave – Zábřehu už od roku 1959. Čo je bezmála takmer šesťdesiat rokov existencie. Dom kultúry Akord Ostrava bol postavený podľa architektonického návrhu Jiřího Kroh. Je vybudovaný v duchu socializmu v štýle Sorel.

Dom kultúry Ostrava prešiel za svoju históriu úspešnými aj náročnými obdobiami spojenými predovšetkým s jeho vlastníkmi i vyvíjacej sa celospoločenskú ekonomickou situáciou. V posledných rokoch si však kultúrny dom Akord Ostrava našiel nezastupiteľné miesto veľmi významné kultúrne inštitúcie v Ostrave. Táto skutočnosť by sa nepodarila bez stabilného vlastníka. V roku 2005 sa jediným majiteľom kultúrneho domu Akord Ostrava stalo štatutárne mesto Ostrava.

V rôznych vývojových obdobiach mesta sa tiež kultúrny dom Ostrava rozlične nazýval. Prvotné názov znel Kultúrny dom Nové hute Klement Gottwald. Už názov svedčí o jeho vybudovaní za socialistickej éry. Po páde socializmu sa premenoval na kultúrny dom Nová Huť Ostrava – Juh. V roku 2005 dostal svoj posledný názov. Bol premenovaný na Kultúrny dom Akord Ostrava.

Dom kultúry Akord Ostrava sa stal miestom kultúrnych a spoločenských zážitkov. Stal sa miestom priateľských stretnutí. Je to miesto prinášajúce nielen zábavu, ale aj odpočinok a relaxáciu. Disponuje tromi sálami, siedmich salóniky, štyrmi učebňami, detskú záhradou a tromi cvičebnými sály. Niektoré priestory sú klimatizované. Celá budova je pokrytá sieťou wifi, takže sa ľahko pripojíte k internetu. Samozrejmým vybavením je aj moderné ozvučenie, osvetlenie a ďalšie audiovizuálna technika. Súčasti je aj reštaurácia, terasa a hotel.

V jeden jediný okamih pojme dom 1000 návštevníkov. Rok 2013 sa stal pre dom kultúry Akord Ostrava prelomový. Zmenil totiž svoju tvár. Z domu kultúry Ostrava sa stalo moderné, komfortné, elegantné spoločenské kongresové centrum. Dom kultúry Ostrava sa oplatí navštíviť predovšetkým pre nezabudnuteľné koncertné a divadelné predstavenia.