Kariéra

Chystáte sa na písanie rigoróznej práce? Aká by mala byť?

Hovoriť žiakovi, napríklad na druhom stupni základnej školy, z ktorého už opadlo to nadšenie zo školy, že nech si užíva učenie na základnej škole, pretože to bude už len ťažšie, je v podstate zbytočné. Ale veď on na to príde.

V rigoróznej práci budete musieť priniesť niečo nové

Obtiažnosť štúdia sa skrátka stupňuje neustále. Takže ak už máte za sebou písanie diplomovej práce a všetky ostatné náležitosti potrebné k ukončeniu druhého stupňa vysokoškolského štúdia a uvažujete nad ďalším vzdelaním, konkrétne „malým doktorátom“, musíte počítať, že rigorózna práca bude o to náročnejšia. A práve k písaniu „rigorózky“ si teraz niečo povieme.

V rigoróznej práci musí byť študent schopný dokázať ako vie samostatne a vedecky spracovávať teoretické poznatky, využívať ich vo svojej práci a ďalej ich aplikovať. Rigorózna práca musí byť jednoznačne originálna, priniesť nový pohľad na rozoberanú problematiku.

Aký rozsah má mať rigorózna práca? A ako je to s nadväzovaním na diplomovú prácu?

Pri rigoróznej práci je možné nadväzovať na svoju diplomovú prácu, avšak v takomto prípade si dávajte veľký pozor na to, aby vaša rigorózna práca neskĺzla do toho, že sa stane len akýmsi prepisom viet z práce diplomovej. Musia v nej byť nové poznatky, názory a musí mať vlastný štýl.

Čo sa rozsahu práce týka, taktiež je tu (pochopiteľne) zvýšenie. Zatiaľ čo rozsah diplomovej práce je zvyčajne v rozmedzí 50 – 70 normostrán, pri rigoróznej práci to už býva 80 – 120 normostrán.

Ako aj pri diplomovej, či nej práci aj pri tej rigoróznej je okrem obsahu dôležitá aj formálna úprava spracovania. Podobne je to aj s celkovou metodikou práce, i keď samozrejme, smernice jednotlivých univerzít sa môžu mierne líšiť, čo zrejme očakáva každý.

Zdroj obrázka:

Autor: andriano.cz / Shutterstock.com