Voľný čas

Doslova dych berúce citáty na rôzne témy

Už ste asi počuli, že slovo je energia. Dá sa dokonca povedať, že je to účinný nástroj nielen v komunikácii voči iným, ale hlavne v komunikácii voči samému sebe. Pretože slovom sa môžeme povzbudzovať rovnako, ako môžeme pôsobiť na seba aj okolie deštruktívne. Často krát ľudia ako papagáje opakujú to, čo povedal ich idol alebo kamarát. Nie je ale celkom isté, či premýšľajú nad obsahom vypovedaných slov, či si uvedomujú ich silu, hlavne v prípade, že sú to slová nenávisti a podobne.

Slovo ako také môže pohladiť a rovno aj ublížiť. Tu nejde o to, že niekto povie: „Dotklo sa ma to.“ Áno dotklo sa ho to. Lebo jeho podvedomie to uložilo a niekedy v budúcnosti ho to môže stále zraňovať. Práve preto je dôležité premýšľať nad tým, čo vypúšťame von zo svojich úst. Aby sa naše slová ľudí dotýkali, pretože to aj tak robia. Dôležité je, aby sa dotýkali tak, že budú nás aj toho druhého hladiť po duši.

Milujeme citáty Alberta Einsteina. Väčšina je totiž veľmi povzbudzujúcich. Napríklad: „Predstavivosť je všetko. Je to ukážka budúcich atrakcií života.“ Jeho myšlienka sa dá dokonca považovať doslova za fakt. Preto verme tomu, že všetko čo si dokážeme prestaviť môžeme aj zrealizovať.

O láske

Existuje mnoho citátov na rôzne témy. Napr. dych berúce citáty o láske, ako je tento: „Každý má dve možnosti. Sme buď naplnení láskou…, alebo strachom.“ – Albert Einstein.

Ľudia citáty neraz vnímajú tak, že nie je až tak dôležité, kto to povedal, ide o to aký má citát hlbší význam. Veľkú váhu majú vety, ktoré môžu človeka niekam posunúť. A keď sa nad tým zamyslíme, v živote je vždy niečo „za“ a niečo „proti“. Niečo je čierne, niečo biele. Všetko má svoj protipól. Náš svet je takto vyvážený. Otázkou zostáva len to, čo chceme vidieť, počuť alebo cítiť.

V obľube máme aj citáty o živote. Pochádzajú väčšinou z pera a úst ľudí, ktorí zažili dobré, aj zlé a vybrali si to, čo si vybrali. Vďaka týmto osobám veríme v to dobré. „Nemárnite vzácny čas svojho života a neplačte nad tým, čo sa nedá zmeniť.“ – Richard Carlson. Toto je krásny príklad toho, ako niekedy premárnime svoj nádherný život zahrabaný v myšlienkach v minulosti. Minulosť nezmeníme. Žijme pre prítomnosť, aby niekto po nás mohol čítať naše krásne citáty o živote, láske, a iné.