Kariéra

Začali ste po materskej podnikať? Aj takýto problém vás môže čakať

Označovať materskú dovolenku za dovolenku je často ďaleko od reality, čo určite potvrdí nejedna mamička, ktorá sa práve počas materskej dovolenky snaží zladiť starostlivosť o dieťa so starostlivosťou o domácnosť a prípadne aj starostlivosťou o seba. Zároveň však je materská dovolenka veľakrát životným obdobím, v ktorom sa ženy rozhodnú začať vlastné podnikanie.

Skôr či neskôr sa zrejme stretnete s neuhradenými pohľadávkami

A rovnako veľakrát to neskončí len pri pokuse a omyle, ale zo ženy sa po materskej stane „zabehnutá“ podnikateľka. Samozrejme, podnikanie nikdy nie je len o úspechoch a z času na čas budete musieť riešiť aj nepríjemnosti. A z času na čas tie nepríjemnosti budú vyžadovať spoľahlivého advokáta zo Zvolena.

Ak tipujete, že narážame na problémy s pohľadávkami, ktoré vám neseriózny obchodný partner nechce uhradiť, hádate správne. V našom podnikateľskom prostredí je takýchto prípadov možno viac, ako by bolo pre podnikateľov príjemné, ale na druhej strane, „poškodení“ nie sú až takí bezbranní ako si mnohí myslia.

Dôležité je zvoliť správny postup

Áno, vymáhanie pohľadávok sa aj v našich podmienkach dá robiť oveľa účinnejšie ako je všeobecné presvedčenie podnikateľskej verejnosti. A práve preto sme spomínali, že z času na čas budete potrebovať právnu pomoc.

Často totižto veritelia z nevedomosti podávajú na dlžníkov trestné oznámenia pre trestný čin z podvodu, poškodzovania veriteľa a podobne. Prečo z nevedomosti? Pretože v skutočnosti ide v prevažnej väčšine prípadov o občianskoprávne spory a tie je potrebné vyriešiť v civilnom konaní.

Spravidla sa riešia podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu, či odporovacou žalobou. Samozrejme, sú aspekty, ktoré dokážu šancu na úspešné vymoženie pohľadávky ešte zvýšiť, napríklad kvalita pohľadávky, úroveň evidencie dokladov preukazujúcich jej existenciu a svoju „váhu“ má aj inštitút premlčania.

Zdroj obrázka:

Autor: Zolnierek / Shutterstock.com