Kariéra

Zlaďovaní osobného a pracovného života

Každý, kto riešil otázku návratu do práce po materskej alebo rodičovskej dovolenke, rovnako ako ten, koho návrat do práce po rodičovskej prestávke čaká, si iste kládol otázku, ako zosúladiť osobné a pracovný život. Prevádzkovú dobu škôlok, pracovnú dobu v zamestnaní, ale aj ďalšie aspekty. Predstavíme vám možnosti, ako môžu zamestnávatelia vychádzať svojim zamestnancom-rodičom v ústrety.

Flexibilný pracovný čas

Prvá z možností, v dnešnej dobe už pomerne rozšírenú, je flexibilný rozvrhnutie pracovného času. Toto opatrenie znamená, že zamestnanec má pevne daný časový úsek v priebehu dňa, kedy musí byť na pracovisku, a dobu pred týmto úsekom a po ňom môže využívať akokoľvek, len musí za kalendárny mesiac odpracovať požadovaný počet hodín.

Pružná pracovná doba vám umožní vyzdvihovať deti zo škôlky, alebo je tam naopak odvádzať. Ani sprevádzanie na krúžky nemusí byť pri takomto rozvrhnutia pracovného času problémom.

Stlačený pracovný týždeň

Táto úprava pracovného týždňa umožňuje rodičom pracovať na 4 dni v týždni po 10 hodinách, čo ocenia nielen rodičia malých detí.

Mesačné pracovné fond

Mesačné pracovné fond umožňuje zamestnancom flexibilne si rozvrhovať pracovnú dobu počas týždňa tak, aby na konci mesiaca dosiahli požadovaného objemu odpracovaných hodín. Umožňuje teda napríklad pracovať jeden týždeň viac a druhý menej, alebo niektoré dni viac a iné menej.

Skrátenie pracovných hodín

Klasickým príkladom je čiastočný úväzok, kedy zamestnanec vo firme pracuje každý deň. Iný prípad môže byť skrátený úväzok, ktorý nie je vykonávaný po dobu piatich dní, ale napríklad iba dvoch, avšak s o to väčšou hodinovou dotáciou.

Práca z domu

Home-office čiže práca z domu je veľmi často žiadaným zamestnaneckým benefitom, máloktorá firma ho však ponúka. Home-office môže byť ponúkaný všetkým zamestnancom bez rozdielu, alebo napríklad tým, ktorí by inak čerpali voľno na ošetrovanie člena rodiny. Výhodou práce z domu je skutočnosť, že odpadá mnohokrát časovo náročný presun do práce.

Všetky vyššie uvedené možnosti môžu slúžiť ako podklad pre váš pohovor so zamestnávateľom pred vaším nástupom do práce po rodičovskej prestávke, alebo ako informácie k prijímaciemu pohovoru – na náhodou sa možnosti zosúladenia profesijného i rodinného života stávajú veľmi žiadaným zamestnaneckým benefitom.